Download

 1. Borang Permohonan Menjadi Anggota (Member Application Form)
 2. Pemberhentian Ahli Koperasi Sejati Berhad dan Pemberhentian Potongan Gaji Yuran Keahlian di Perkhidmatan Biro Angkasa (Member Resignation and Stop Salary Deduction Form)
 3. Notis Privasi (Privacy Notice)
 4. Borang Permohonan Berhenti Insurans (Stop Insurance Deduction Form)
 5. Borang Skim Anugerah Insentif Pendidikan (Education Incentive Form)
 6. Syarat-syarat Anugerah Insentif Pendidikan(Education Incentive Award Checklist)
 7. Insentif Khairat Kematian (Death Incentive)
 8. Skim Perlindungan Takaful (ETIQA Scheme)
 9. Senarai Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA Listing)
 10. Borang Permohonan Penyata Penyelesaian (Loan Settlement Form)
 11. Borang Pengembalian Lebihan Potongan Gaji (Salary Deduction Refund Form)
 12. Borang Insentif Menunaikan Haji Umrah (Haji and Umrah Incentive Form)
 13. Syarat-syarat Insentif Haji_Umrah(Hajj and Umrah Incentive Checklist)

Takaful Insurance Proposal Form

 1. Kebenaran Potongan Skim Takaful Perlindungan Kemalangan Berkumpulan (GPA)
 2. Motor All Classes Proposal Form
 3. Motorist P.A. Proposal Form
 4. Houseowner / Householder Proposal Form
 5. Kembara Proposal Form
 6. P.A. Permata Proposal Form
 7. Fire Commercial Proposal Form
 8. Fire Non Residential Proposal Form
 9. Foreign Worker Compensation Scheme Proposal Form
 10. Machinery Breakdown Proposal Form
 11. Contractor All Risks Proposal Form
 12. Erection All Risks Proposal Form
 13. Individual P.A. Proposal Form

Takaful Insurance Claim Form

 1. Motor Accident Claim Form
 2. Motor Theft Claim Form
 3. Motor Windscreen Claim Form
 4. General Claim Form
 5. Fire Claim Form
 6. Foreign Worker Compensation Scheme Claim Form
 7. Ikhlas Kembara Takaful Claim Form
 8. Personal Accident Takaful Claim Form
 9. Contractors All Risks Claim Form
%d bloggers like this: